สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 อบต.นาพู่ นำโดยนายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ พร้อมด้วยบุคลากร อบต.นาพู่ ร่วมกับ อำเภอเพ็ญ กระทรวงแรงงาน สภาพัฒน์ฯ UNICEFF มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 อุดรธานี ร่วมประชุมหารือและชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (NEETs) โดยมีประเด็นในการหารือดังนี้ 1 การสร้างความเข้าใจในการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธานในการประชุม ณ อบต.นาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432