สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P05 1นายศุภชัย ฝัดวิเศษ

ผอ.กองช่าง ระดับต้น

093-3239024

P05 1นายธีรยุทธ สงวนนาม

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

P05 1ตำแหน่งว่าง

นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P05 1ตำแหน่งว่าง

นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P05 1

นายศิลวัตน์ พันลำภักดิ์

ผช.ช่างโยธา (คว.)

P05 1นายเอกภพ ศรีบุญเรือง

ผช.ช่างไฟฟ้า (คว.)

P05 1

นายประเวส ธุระพระ

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง (ทษ)

P05 1

นางสาวธัญญาลักษณ์ สมสุข

ผช.จพง.ธุรการ (คว.)

P05 1

นายบุญเลิศ ชาวหลวง

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ทษ.)

P05 1ตำแหน่งว่าง

คนงานทั่วไป

P05 1ตำแหน่งว่าง

คนงานทั่วไป

P05 1ตำแหน่งว่าง

คนงานทั่วไป