สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P02 1

นายชากล้า กองสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

062-4169577

P02 1

นางสุธิมา เฉยฉิว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

 

P02 1น.ส.อมรรัตน์ ศรีอ่อนแสง

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

P02 1ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P02 1

น.ส.ศิริลักษณ์ ธุระพระ

ผช.นวก.เงินและบัญชี (คว.)

P02 1น.ส.จริยา กองสุวรรณ

ผช.จพง.ธุรการ (คว.)

P02 1

นายวิทวัช สิมมาหลวง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทษ.)

P02 1

นายสุริยา สร้างช้าง

คนงานประจำรถขยะ (ทั่วไป)

P02 1ตำแหน่งว่าง

พนง.ขับรถยนต์ (ทั่วไป)