สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P05 1นางอมร ธรรมฤทธิ์

ผอ.กองคลัง ระดับต้น

093-5811968

P05 1น.ส.วิไลรัตน์ อัยแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

P05 1นายวงศธร จันทร์กอง

เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน

P05 1ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P05 1ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

P05 1

นางฐิติวรดา ดวงเดช

นวก.จัดเก็บรายได้ (ลป.)

P05 1

นายศุภกิจ บุญหล้า

ผช.จพง.ธุรการ (คว.)

P05 1

นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วมหาชัย

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

P05 1นายเกษชัย จันทระ

ผช.จพง.พัสดุ (คว.)

P05 1ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (คว.)

P05 1ตำแหน่งว่าง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (ทั่วไป)