สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P05 1

ตำแหน่งว่าง

ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระดับต้น

-

P05 1ตำแหน่งว่าง

นักพัฒนาชุมชน

(ปก./ชก)

P05 1

นางกนกวรรณ สุธรรมฤทธิ์

นักพัฒนาชุมชน (ลป.)

P05 1

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คว.)

P05 1ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยนักสันทนาการ (คว.)

P05 1นายสุพล สมสา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (คว.)