สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

P01 1นายอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

089-8412244

P01 1นายวสันต์ ธุระพระ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

084-9904778

P01 1นางอวยพร สุขวงษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

061-4187656

P01 1นางเพ็ญนภา หลวงชาญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

 0854657523