สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2480 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นสภาตำบล เมื่อวันที 2 มีนาคม 2538 และประกาศจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมี นายสำรอง บุตรแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหารเป็นคนแรก และมีนายวิทยา มาทอ ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เป็นคนแรก และประกาศปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ปัจจุบันมี นายอภิสิทธิ์ สุขวงษ์ เป็นกำนันตำบลนาพู่ และมี นายอำนวย อินทรธิราช เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่