สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการนวัตกรรมเกษตรเสริมไข่ไอโอดีนตำบลนาพู่
Pride Award 1

รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาพู่ มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก (เกรด A)
Pride Award 1

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านสาธารณสุข Pride Award 9

รับประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564
Pride Award 1

รางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รางวัลประเภทโดเด่น
Pride Award 1

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 เงินรางวัล 1,500,000 บาท
Pride Award 1

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Awards 2011) จากนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมต.กระทรวงสาธารณสุข
Pride Award 1

รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี 2553 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
Pride Award 1

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2551 จาก พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รมต.กระทรวงมหาดไทย
Pride Award 1

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2549
Pride Award 1

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 จาก พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เงินรางวัล 1,000,000 บาท
Pride Award 1

รับรางวัลดีเด่นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อันดับที่ 3 จากการประกวดรางวัล "MoPH MoAc Rabies Awards" 
Pride Award 1