สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

"หลวงพ่อพระองค์ตื้อ วัดจำปาบ้านนาพู่" พระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านนาพู่ ที่เป็นดั่งหลักใจของชาวพุทธในตำบลนาพู่ พระพุทธรูปองค์นี้ คือ หลวงพ่อพระองค์ตื้อ ที่ประดิษฐาน อยู่ในวิหารองค์ตื้อ หน้าพระอุโบสถ วัดจำปาบ้านนาพู่ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร องค์ประธาน พร้อมพระบริวารองค์เล็กกว่า 6 องค์ ทั้งหมดประดิษฐานอยู่หลังกรงเหล็กพร้อมล็อคกุญแจอย่างแน่นหนา หลังจากเคยถูกโจรกรรมมาแล้ว
#พระพทธรูปปางสะดุ้งมาร..?
พระองค์ตื้อ มีขนาดหน้าตักกว้าง 90 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปที่หล่อขึ้นมาตามพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิ มาถึง ณ จุดหนึ่งแล้ว มารก็มาปรากฏในสภาวะธรรมนั้น พระพุทธองค์จึงออกจากสมาธิ แล้วเจรจากับมาร เหตุที่ชาวพุทธนิยมหล่อพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานี้ เนื่องจากเป็นปางที่เจรจากับมารแล้วเข้าใจและมารยอมจำนนสวามิภักดิ์ต่อพระพุทธองค์ จึงเปรียบดั่งว่า เราสามารถเอาชนะมารที่อยู่ในใจได้นั่นเอง
จะเห็นว่า พระองค์ตื้อ วัดจำปานาพู่ มีขนาดเล็กกว่า มิได้องค์ใหญ่เทียบเท่ากับพระองค์ตื้อองค์อื่น ๆจึงมีความเป็นไปได้ หากจะตั้งชื่อ ให้เป็นชื่อเดียวกันกับพระองค์ตื้อแผ่นดินลาว เพื่อรำลึกถึงที่มาชาติกำเนิดของตนเอง และยังมีชื่อ "วัดจำปา "อีก ที่ "ดอกจำปา" หรือ "ลีลาวดี" คือชื่อดอกไม้ประจำชาติลาว วัดจำปา เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ที่ตั้งชื่อตามต้นจำปาใหญ่หน้าโบสถ์ ส่วนต้นที่เห็นในปัจจุบัน คือต้นใหม่ที่นำมาจากวัดภูพระบาท บ้านติ้ว อ.บ้านผือ ปลูกแทนต้นเดิมที่ตายไป เมื่อปี พ.ศ.2514 ต้นจำปา ต้นปัจจุบันนี้ อายุ 49 ปีแล้ว การที่ชาวสองเมือง เก็บรักษาชิ้นส่วนสำริดนี้ไว้ จึงเหมือนกับการเก็บรักษาสมบัติของบรรพบุรุษนั้นเอง
#พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลผลดั่งปรารถนา...
ชาวนาพู่ เชื่อว่า หลวงพ่อพระองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่บันดาลผลสัมฤทธิ์ให้ได้ดั่งใจปรารถนา ภายใต้เหตุแห่งการกระทำดีโดยชาวบ้านจะขอเรื่อง ฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนข้าราชการ จะขอเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญด้วยยศศักดิ์ สำหรับอาชีพค้าขาย มาขอเรื่อง ความรุ่งเรื่อง ในการทำมาหากิน ค้าขายได้ดอกผล ขอให้ทุกสิ่ง " สัมฤทธิ์ " ผล เฉกเช่นองค์พระท่าน ที่สร้างด้วย " สำริด " นั่นเอง

วัดป่าศรีจันทร์

#การค้นพบองค์พระหลวงพ่อศรีจันทร์
การที่คนงานล้มตายจำนวนมาก ชาวบ้านและคนของการรถไฟ ได้สืบหาสาเหตุ โดยชาวบ้านเชื่อเรื่องความเข็ด(ขลัง) ของที่ทางแถวนี้ จึงตัดสินใจหารือว่า เราทำลายวัดเขา เราต้องสร้างวัดขึ้นมาใหม่
พร้อมสร้างศาลเพียงตาเล็กๆ ให้เป็นหอของปู่แสนเมือง ที่เราเชื่อว่าเป็นภูมิเจ้าที่ ดูแลพื้นที่นี้อีกด้วยโดยเก็บเศษหินศิลาแลง ซากปรักหักพัง ที่กระจายตามป่ารก มาเรียงกัน จนมาพบกับซากหน้าตักพระพุทธรูปองค์หนึ่ง จึงเอามาตั้งเป็นแบบและก่ออิฐถือปูน จนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และเรียกว่า หลวงพ่อศรีจันทร์ที่ได้เห็นอยู่ในทุกวันนี้

"บึงชวน แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ"
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีถนนรอบบึงที่สามารถสันจรได้ และใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายได้ด้วย

"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
ฟาร์มไข่ไก่ไอโอดีน เป็นนวัตกรรมเกษรรเสริมไอโอดีน และเป็นกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ตำบลนาพู่

"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
ฟาร์มไข่ไเป็ดเสริมไอโอดีน เป็นนวัตกรรมเกษตรเสริมไอโอดีน และเป็นกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ตำบลนาพู่

"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์เสริมไอโอดีน เป็นนวัตกรรมเกษตรเสริมไอโอดีน และเป็นกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ตำบลนาพู่