สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 อบต.นาพู่ นำโดยนายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ พร้อมด้วยบุคคลากร อบต.นาพู่ ลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูล แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดรธานี ที่ลงพื้นที่สำรวจ และประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการการบริหารจัดการขยะมูลฝ่อย แก่อบต.นาพู่ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า ขยะมูลฝอยถูกฝังกลบเรียบร้อย และไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง ณ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432