สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

        วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ โดยการอำนวยการของท่านนายกอำนวย อินทรธิราช ร่วมกับผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมอนามัยและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 43 รายงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) อบต.นาพู่ จำนวน 256,000 บาท177432