สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

          วันที่ 10 มีนาคม 2566 อบต.นาพู่นำโดย นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ ร่วมกับ สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศวก.อีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ของตำบลนาพู่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานชุมชน และเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการทำหน้าที่เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” โดยมีการลงพื้นที่เรียนรู้ศักยภาพการจัดการพื้นที่ด้านต่างๆดังนี้ 1. การจัดการอาหารชุมชน 2. การจัดการด้านสังคม 3. การสร้างการมีส่วนร่วม 4. การจัดการสุขภาพ 5. การจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน ณ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432