สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 นายอำนาย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ มอบหมายให้ นายวสันต์ ธุระพระ รองนายก อบต.นาพู่ นางเพ็ญนภา หลวงชาญ เลขานุการนายก อบต.นาพู่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช พนักงานเจ้าหน้าที่ นำคณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาพู่ จำนวน 300 คน เข้าศึกษาดูงานการสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนการจักสานตะกร้า ณ อบต.โคกสว่าง จ.ร้อยเอ็ด และศึกษาดูงานเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากต้นกก ณ อบต.เกิ้ง จ.มหาสารคาม177432