สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ พร้อมด้วย นายวสันต์ ธุระพระ นางอวยพร สุขวงษ์ รองนายก อบต.นาพู่ นางเพ็ญนภา หลวงชาญ เลขานุการนายก อบต.นาพู่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักเจ้าหน้าที่ อบต.นาพู่ ให้การต้อนรับ นาย สุรศักดิ์ อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ตำบลนาพู่ เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสัตว์ประจำถิ่นเบื้องต้น "ควายไทยนาพู่" รวมทั้ง ร่วมรับฟังการเสนอข้อมูลการเลี้ยงควาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการเลี้ยงควายให้ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างรายได้เกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้สัตว์ประจำถิ่น "ควายไทยนาพู่" ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป177432