สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           วันที่ 9 มี.ค. 2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ นายวสันต์ ธุระพระ นางอวยพร สุขวงษ์ รองนายกอบต.นาพู่ นางยุภาพร เจริญสุข ปลัดอบต.นาพู่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.นาพู่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ตัวแทนเยาวชน ประชุมหารือและวางแผนโครงการแข่งกีฬา อบต.เกมส์ ในงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดย มีวัตถุประสงค์ จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นไทย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี177432