สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ นายวัสันต์ ธุระพระ รองนายก อบต.นาพู่ นางเพ็ญนภา หลวงชาญ เลขานุการนายก อบต.นาพู่ นายทองหอม บุญรวม ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานยังอบต.นาพู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและเพื่อนำผลการศึกษาดูงาน ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ดำเนินการขยายผลในทางปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมพระองค์ตื้อ อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี177432