สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

     วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “ตัวอย่างการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 ในระดับพื้นที่และตำบล การส่งเสริมให้เยาวชนนอกระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Education Employment or Training: NEETs) ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีทักษะอาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และตำบลร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
IMG 20230817 093804 0