สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

นายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ มอบหมายให้
ผู้แทนผู้บริหาร พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณค่าศิลปะ และเทคนิคการวาดภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 9 จัดโดยสภาวัฒนธรรมอุดรธานี
IMG 20230817 093804 0