สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

     วันที่ 12 กันยายน 2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ มอบหมายให้ นายวสันต์ ธุระพระ รองนายก อบต.นาพู่ นางเพ็ญนภา หลวงชาญ เลขานุการนายก อบต.นาพู่ พร้อมด้วยบุคลากร อบต.นาพู่ ร่วมกิจกรรม การนำเสนอโครงการ ของนักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี หลังจากการทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกโครงการที่จะได้ดำเนินการจัดโครงการต่อไป ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีในชุมชน โดย อบต.นาพู่ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
IMG 20230817 093804 0