สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           ร่วมประชุมสัมนา "บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยังยืน" (วันแรก) วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต. ตำบลนาพู่ ร่วมประชุมสัมนา "บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยังยืน" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การใช้ระเบียบกฎหมาย การทำแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานเพื่อบริการประชาชนระดับพื้นที่ในทุกๆด้าน
ระหว่างวันที่ 1- 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี177432