สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ มอบหมายให้ จ.อ.สาคร หารินไสล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ศปถ. อำเภอเพ็ญ เพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทตำบลที่มีผลงานการส่วมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นในปี 2565 ณ หอประชุมวุฒาธิคุณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432