สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เวลาทำการใหม่ สถานีอนามัยนาพู่ และ รพ.สต. บ้านหลวง
       - วันจันทร์- ศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา08.00น. ถึง 19.00น. (ไม่พักเที่ยง)
- วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.30น.- 16.30น. (ไม่พักเที่ยง)
เริ่มวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

 a22