สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

ประกาศประชาสัมพันธ รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร) เริ่มอบรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมสามารถยื่นใบสมัครได้ ที่กองสาธารณสุข อบต.นาพู่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2566

 a22
a24 1