สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ มอบหมายให้ นางอวยพร สุขวงษ์ รองนายก อบต.นาพู่ พร้อมด้วย นายบุญส่ง ศรียางคุย ประธานสภาอบต.นาพู่ ส.อบต.นาพู่ และบุคลากร อบต.นาพู่
ร่วมเข้ารับการอบรมให้ความรู้โรคเรื้อรัง 4 โรค (ไขมันในเลือดสูง,เบาหวาน,ไวรัสตับอักเสบและมะเร็ง) โดยศูนย์ตรวจสุภาพหนองหาน คลินิกแล็บ ณ ห้องประชุมพระองค์ตื้อ อบต.นาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432