สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

           ประชุมชี้แจ้งโครงการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาพู่ ผู้นำชุมชนตำบลนาพู่ และประชาชนตำบลนาพู่ ร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งอบต.นาพู่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ อบต.นาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี177432