สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

 วันที่ 15 กันยายน 2566 นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ มอบหมายให้ นายวสันต์ ธุระพระ รองนายก อบต.นาพู่ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง สังกัด อบต.นาพู่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฐมวัย ในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมพระองค์ตื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
IMG 20230817 093804 0