สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi

      วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายอำนวย อินทรธิราช นายก อบต.นาพู่ ร่วมประชุม กลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจชุมชน กบอุดรสร้างโลก เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่น “กบอุดรสร้างโลก” โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “กบอุดร..สร้างโลก” นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายปรียะสิทธิ์ เจียรวาปี ประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าการเกษตร หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกบอุดรสร้างโลก ตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmer ร่วมประชุม ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมการจัดตั้งและขอจดขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การกำหนดกิจกรรมและขอบเขต การดำเนินงาน การระดมทุน และการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รองรับการขับเคลื่อน โครงการ “กบอุดร..สร้างโลก” ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
IMG 20230817 093804 0