จัดการ : การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ www.naphu-udon.go.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านข้าง...

สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่
ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 08:30 -16:30 น. 

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 042-219917,042-219917
โทรสาร : 042-219917

อีเมล์ : naphuphen@gmail.com

thzh-CNenfrdejakolomyvi
ยินดีต้อนรับ"องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี"
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัน(No Gift Policy) งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส
ร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการนวัตกรรมเกษตรเสริมไข่ไอโอดีนตำบลนาพู่
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาพู่ มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับดีมาก (เกรด A)
รับประกาศเกียติคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงาน
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านสาธารณสุข
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงาน
รางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รางวัลประเภทโดเด่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงาน
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 เงินรางวัล 1,500,000 บาท
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงาน
รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554 (MoPH.-MoAC. Rabies Awards 2011) จากนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมต.กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงาน
รับรางวัลดีเด่นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อันดับที่ 3 จากการประกวดรางวัล MoPH MoAc Rabies Awards
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอำนวย อินทรธิราช
นายก อบต.นาพู่ สายด่วน : 089-8412244
นางยุภาพร เจริญสุข
ปลัด อบต.นาพู่ สายด่วน : 099-0519636

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงาน

  1. ประกาศประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
  3. ประกาศรับสมัครงาน/ผลรับสมัครงาน

ดูประกาศประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวกิจกรรมหน่วยงานทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูประกาศรับสมัครงาน/ผลรับสมัครงานทั้งหมด(คลิ๊ก)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ข่าวกิจการสภา

  1. ประกาศเรียกประชุมสภา
  2. ประกาศกำหนดสมัยประชุม
  3. รายงานการประชุมสภา

ดูประกาศเรียกประชุมสภา(คลิ๊ก)

ดูรายงานการประชุมสภาทั้งหมด(คลิ๊ก)


ช่องทางการให้บริการ
ออนไลน์หน่วยงาน

ท่านสามารถเลือกเข้าใช้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน

 

การให้บริการหน่วยงาน

ท่านสามารถเลือกเข้าใช้บริการต่างๆ ของหน่วยงานน

การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

Line Official
ID :
@955gugcc

เข้าสู่ระบบ(Back Office)

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • สมาชิก 2
  • เนื้อหา 411
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 38286

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 244 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

FACEBOOK FANPAGE หน่วยงาน

หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรัหส OTP
3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2848395&tokenValue=f3937f35-373e-44ef-a696-facb52046a3b&departmentId=7881

EIT naphu udon