ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนตำบลนาพู่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วีดีทัศน์โครงการนวัตกรรมเกษตรเสริมไอโอดีน ประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น 2565

Views: 9
Posted On: วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2022 08:46